تاريخ : ۸۷/۱۲/۱۴ | 19:37 | نویسنده : محمد حسین
مشکل آرنج حرف جدیدی در بدنسازی نیست. کسانی که سالهاست مشغول تمرین با وزنه های سنگین هستند به خوبی این ناراحتی را میشناسند.خیلی ها این درد را به عنوان بخشی از تمرینات خود

پذی رفته اند و فکر می کنند برای داشتن بدنی مناسب و تمرینات مداوم این یکی از بها هایی است که باید بپردازند.

آنها بادرد زندگی میکنند و آ نرا توسط دارو های ضد التهاب مثل ایبو بروفن ویا درمان کمپرس یخ آرام میکنند. اما ورم والتهاب آرنج ها که در تنیسود ها هم دیده میشود چیزی فراتر ار یک درد است.حالتی است که نتنها میتواند بر روی تمرینات سنگین اثر محدود کننده بگذارد بلکه میتواند حرکت مورد علاقه ی تمرینیتاتن را به فراموشی بسپارد.

وقتی نتوانید خیلی از حرکات کلیدی را انجام دهید آن وقت است که هرگونه پیشرفت قابل ملاحظه ای دشوار میشود.

عمر دکارد بدنسازی است کهشاید راه حل این مشکل را بداند. زمانی که او در اواخر دهه ی۲۰خود درد آرنج را تجربه کرد تصمیم گرفت در روز تمرین بازو انها را بیشتر گرم کند.

او چه در تمرینات جلو بازو و پشت بازو نیمه ی اول تمریناتش را  با وزنه های سبک وبا تکرار های زیاداجرا میکند.این ایده ی بهتری نسبت به ست های گرم کردنی میباشد که عمدتا برای رفع تکلیف انجام میشود

دکارد در این باره گفته:این روش باعث میشود عضلات به شکل دیوانه واری دم کنند وسرشار از خون شوند.

در حال حاضر دکارد سالهاست که دیگر درد ارنج ندارد ودیگر ناچار نیست از حرکات خوب و موثر اجتناب کند.جالب است بدانید دور بازوی دکارد در حلت عادی ۸/۵۵سانتی متر است.

منبع:بشیر